Friday, 14 October 2011

Berbanggalah dengan bahasa kita.

Bahasa Melayu merupakan bahasa ilmu. Ini jelas terbukti kerana terdapat pelbagai buku yang ilmiah yang mengutarakan jhal demikian sejak dahulu. Dalam hal tersebut, Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) mempunyai peranan penting dalam usaha untuk mengekalkan martabat Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Bahasa Melayu juga memang mampu menjadi alat perpaduan penting. Jika dilihat kini, ramai ahli politik bukan Melayu yang fasih bertutur dalam bahasa Melayu, malah ada yang lebih baik daripada orang Melayu itu sendiri.

No comments:

Post a Comment