Friday, 21 October 2011

Ia

1) Ayah membeli perabot baharu. Ia dibuat daripada kayu jati.
2) Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti masalah pembelajaran. Ianya dilakukan dengan menggunakan kaedah tinjauan.
 
Huraian:

Kata ganti nama diri ia hanya digunakan untuk manusia, bukan untuk binatang, benda atau kata nama abstrak. Bentuk ianya ialah bentuk yang salah kerana kata ganti nama diri  ia tidak boleh digabungkan dengan kata ganti nama diri -nya. Ayat-ayat di atas sepatutnya dimurnikan seperti yang berikut:

1)  Ayat membeli perabot baharu. Perabot  itu dibuat daripada kayu jati.
2) Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti masalah pembelajaran dan dilakukan dengan menggunakan kaedah tinjauan.

No comments:

Post a Comment