Thursday, 27 October 2011

Pilihanraya atau Pilihan raya

1) Pilihanraya umum negara jiran kita baru sahaja selesai dilangsungkan.
2) Bandaraya itu sangat pesat membangun.

Huraian:

Kedua-dua ayat di atas salah dari segi hukum kata majmuk yang telah ditetapkan. Dalam kata majmuk, kata raya mesti dipisahkan daripada unsur pertama kecuali kata nama khas yang telah diwartakan seperti Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Oleh itu, ayat-ayat di atas perlu dibetulkan seperti yang berikut:

1) Pilihan raya umum negara jiran kita baru sahaja selesai dilangsungkan.
2) Bandar raya itu sangat pesat membangun.

No comments:

Post a Comment